RSS

Ohh pharmacology..

Alpha adrenergic agonist drugs


 • Epinephrine
 • Noreprinephrine
 • Isopreterenol (isoprolene)
 • Xylazine
 • Phenylephrine
 • Detomide
 • Romifidine
 • Medetomidine
Alpha adrenergic antagonist drugs

 • Phenoxybenzamine
 • Phentolamine
 • Yohimbine
 • Prazosine
 • Atipamezole
 • Tolazine
Beta adrenergic agonist drugs

 • Epinephrine
 • Noreprinephrine
 • Isoprolene
 • Dobutamine
Beta adrenergic antagonist drugs

 • Atenolol
 • Propanolol
 • Esmolol
 • Metaprolol
 • Sotalol

Cholinergic agonist

 • Acetycholine
 • Carbachol
 • Bathenichol
Cholinergic Antagonist

 • Atrophine
 • Scopolamine
 • Propantheline
 • Glycopyrrolate
 • Tropicamide
 • Aminopentamide
Nicotinic antagonist

 • Hexamethonium
 • Trimethaphan
 • Mecamylamine
Neuromuscular blocking drugs

 • Succinycholine
 • Tubocuramine
 • Pancuronium
 • Atrocurium
 • Vecorunium
**** Drugs wajib hafal dlm pharmacology. Ni baru sikit je.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

0 no comments :):

Post a Comment